RMC
Laatste Nieuws
Rogger serie
Specificaties
Renovatie
Archief
Vragen
Sponsors
(Ver)koop
Logbrieven
Links
E-mail

Archief andere Eista-schepen

Krammerclub
Ga ook eens een kijkje nemen op de internetsites van onze zusterclubs: zie de adressen op de homepage. Zo staan op de internetsite www.krammerclub.nl een aantal interessante technische verhalen over o.a. de inbouw van vuilwatertanks en raamrubbers

Eista historie in Spaanse krant
De commodore van onze zusterclub Banker Motorsailer Club, Guillermo Gefaell, heeft een uitgebreid artikel over de historie van Eista Werf in een
Spaanse krant kunnen plaatsen:

bmceistaspaans03

De eerste zeilboot van EISTA

Op de afgelopen ledenvergadering van de RMC heeft oud-directeur/eigenaar Baron van Wassenaer op boeiende wijze verteld over het ontstaan van EISTA -werf en de ontwikkeling van de eerste stalen en polyester schepen.  Op humoristische wijze gaf hij aan hoe één van de eerste stalen bootjes, de EISTA zeilvlet, werd ontworpen.

Het toeval wil dat wij zojuist de eigenaar van zo'n zeilvlet hebben opgespoord. Bijgaande foto's geven een goede indruk hoe één van de eerste stalen scheepjes van EISTA eruit zag.
De vlet is te koop voor de liefhebber.

 

Interessante pagina's op Banjer-site www.banjer37.net
De onvolprezen commodore van de Banjer Motorsailer Club is Guillermo Gefaell, scheepsarchitect in Spanje en tevens webmaster van de fraaie Banjer-site.

Naast uitgebreide, algemene informatie over de Banjer, het zuster-schip van de Rogger, verloochent Guillermo zijn professionele  achtergrond niet:
- in het hoofdstuk Workshop-Forum is interessante technische informatie van de Perkins  motor te vinden die ook in de Rogger staat. Ook zijn er vele formules te vinden, die meer inzicht in bootkarakteristieken kunnen geven.
- het hoofdstuk Motorsailers & Motorsailing bevat vele plaatjes van andere motorsailers onder de 50' en (technische) verhandelingen over motorsailers.

Een aanrader, dus ga gauw eens kijken op www.banjer37.net en aarzel niet om Guillermo een reactie te geven.

www.banjer.nl
Ook de Banjer Motorsailer Club heeft www.banjer.nl kunnen bemachtigen, maar ook hier blijft www.banjer37.net het moeder-domein.

Krammer Motorsailer Club i.o.op het internet
De Rogger Motorsailer Club feliciteert de Krammer Motorsailer Club i.o. met haar internet-site. Zojuist heeft deze site het levenslicht gezien en oogt veelbelovend. Veel succes gewenst met de verder uitbouw. Op 30 november 2002 was de ligplaats van 29 Krammers bekend.

Krammer Motorsailer Club i.o
Joop Bolder, sinds kort in het bezit van een Krammer 700, is van plan om dit jaar de Krammer Motorsailer Club op te richten. Hiermee is de basis gelegd voor de vijfde internet-loot aan de Eista-boom.
Zover we nu weten zijn er omgeveer 120 Krammers gebouwd bij Eista Werf. Voldoende potentieel dus om een voortvarende club op te zetten.

Krammer-bezitters en ieder ander die een Krammer weet te liggen en/of de eigenaar kent, wordt gevraagd dit te melden bij Joop Bolder, e-mail joop.bolder@home.nl. Joop zal de Krammer-eigenaren persoonlijk benaderen met in achtneming van de privacy-regels.

De Rogger Motorsailer Club wenst Joop veel succes bij het oprichten van de KMC.

Eerste Banjer-bijeenkomst groot succes
Onze zuster-vereniging Banjer 37 Motorsailer Club is vrijdag 21 t/m zondag 23 september 2001 voor de eerste keer bijeen gekomen. De plaats van samenkomst was de Sixhaven in Amsterdam. Van de 41 leden waren 21 leden aanwezig met 10 Banjers. Niet alleen de meeste Nederlandse leden waren present, maar ook velen uit het buitenland, t.w. Papua Nieuw Guinea, Zuid-Afrika, USA, Engeland, Schotland en Duitsland !!!
In een zeer geanimeerde stemming is vergaderd, bootjes gekeken, geborreld en gedineerd. Baron van Wassenaer was aanwezig en werd benoemd tot erevoorzitter; tot ere-leden werden benoemd Hans Havers (vz RMC), Frank Koorneef (Eista-site) en Lex van Viegen (modelbouwer Banjer). Allen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het oprichten van de BMC.  Ook was de voorzitter van de Doerakclub, Jan de Visser, aanwezig bij de lunch.
De voorzitter van de Rogger Motorsailer Club heeft tijdens de vergadering een historische overzicht gegeven van de Eista Werf en haar schepen, de ontwikkeling van de Roggerclub/site, de assistentie aan Guillermo Gefaell (vz BMC) en de hulp aan de binnenkort op  te starten Eista-site. Hij was aanwezig met zijn Rogger FD2. De Banjerleden hebben een goede indruk gekregen van de Rogger en waren verrast door de ruimte en het scheepse karakter.
Zondag werd deze zeer geslaagde bijeenkomst afgesloten met een gezamenlijke rondvaart over het IJsselmeer.

De Rogger Motorsailer Club wenst de Banjer 37 Motorsailer Club nogmaals een voorspoedige vaart.

Zegen van RMC aan BMC
De voorzitter van de Rogger Motorsailer Club geeft zijn zegen aan de commodore van de Banjer Motorsailer Club tijdens de oprichtingsvergadering op 22 september 2001.

 

 

 


www.banjer37.net
Eista Werf heeft in de jaren 60 en 70 een groot  aantal schepen op de markt gebracht die allen ontworpen zijn door wijlen Dick  Lefeber, w.o. de stalen motorboten Doerak en Marak, en de polyester motorsailers  Rogger, Banjer en Krammer.
Begin 1999 is de Rogger Motorsailer Club  opgericht, gelijktijdig met een internet-site.
De Doerak-club bestond al vele  jaren, maar ook zij kwamen in de loop van 1999 met een site op het internet.
Dit jaar heeft de Portugese Banjer-eigenaar Guillermo Gefaell, in nauwe  samenwerking met de Rogger Motorsailer Club, de Banjer Motorsailer Club  opgericht met de site www.banjer37.net
In een paar weken tijd heeft hij een prachtige site  ontwikkeld.
Helaas was de domeinnaam banjer.net al vergeven, vandaar dat  gekozen is voor banjer37.net.
Wij roepen iedereen op om informatie over de Banjer direct door te  geven aan Guillermo. Wij wensen hem veel succes met de verdere ontwikkeling van  deze site.

Lex van Viegen, modelbouwer van de  Banjer
Lex van Viegen heeft een zeer fraai model 1:10 gebouwd van de Banjer. Hij heeft hier zelfs de eerste  prijs mee gehaald op de Nederlandse kampioenschappen en een tiende plaats op de  wereldkampioenschappen. Proficiat.
Tot in de kleinste details is de Banjer  nagebouwd en radio-grafisch bestuurbaar gemaakt. Een waar kunstwerk.
Ook  staat dit model vermeld in het Guiness Book of Records, omdat ermee van  Amsterdam naar Hardewijk is gevaren, een afstand van 51 km !
Lex bezit tevens  de nodige informatie over de Banjer en is gaarne bereid deze te delen met een  nog op te richten Banjer-club/site.
Vol vertrouwen wachten wij de  ontwikkelingen af.

Mogelijk ook een Krammer-site
Just  Heinis, eigenaar van een Krammer AK, wil binnenkort een internet-site over de  Krammer opzetten. Evenals van de Rogger en de Banjer zijn van dit type schip een  kleine 100 schepen (af)gebouwd bij Eista Werf. Dus potentieel genoeg voor een  club.
Het is een goede zaak als van elk type schip dat bij Eista Werf is  (af)gebouwd een internet-site wordt opgezet. De synergie-effecten zijn nu reeds  merkbaar.

De Eista  roeiboot
Klaas Adema heeft vorig  jaar een originele Eista  roeiboot aangeschaft. Het voordek is voorzien van een koperen naamplaat met  daarop "Eista Nederhemert Holland". Met de productie van deze roeiboot begon het  succes van Eista Werf (zie Historie). Klaas, onze dank.

Doerakclub
In de periode 1964 - 1982 zijn maar  liefst 2.500 stalen Doerak motorboten gebouwd bij Eista Werf. Vanwege dit succes  werd in 1967 de eerste polyester Banjer motorsailer afgebouwd en op de markt  gebracht, in 1969 gevolgd door de eerste Rogger. Uiteindelijk zijn 88 Banjers en  een kleine 100 Roggers op de wereld gezet.
In 1969 is de Doerakclub opgericht  die momenteel 250 leden heeft. Onlangs is begonnen met een internet-site: www.doerakclub.myweb.nl. Bij de Links  is een koppeling aangebracht naar deze site.